Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Ny arbeidsgruppe: Fallulykker

SfS BA etablerer en styringsgruppe/referansegruppe for fallulykker, og inviterer til deltakelse fra næringen.

Fallulykker hyppigste ulykkesårsak

Fallulykker har gjennom flere år vært blant de høyest representerte ulykkene når det kommer til antall og alvorlighetsgrad.  Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg ønsker å bidra til færre fallulykker og sikrere arbeid i høyden, og vil etablere en bredt sammensatt overordnet styringsgruppe for fareområdet fallulykker.

Fallulykker gir ofte store konsekvenser for de berørte, både menneskelig og økonomisk. Selv ved fall fra lav høyde opparbeides det høy energi som kan gi store og langvarige skader for de involverte. Innen bygg og anlegg er det mange aktører som er berørt av arbeid i høyden. De fleste ulykkene skjer i lav høyde, noe som forteller at man ikke føler seg utrygg i et potensielt farlig område. Arbeidstilsynet har på sine kampanjer stoppet 4 av 10 tilfeller av arbeid i høyden. Bakgrunn for stans i arbeidet har vært overhengende fare for liv og helse.

Ressursgruppe

Vi ønsker å etablere en styringsgruppe/ressursgruppe som er bredt sammensatt av aktørene i næringen.   Vi trenger innsikt og kompetanse fra de ulike aktørene for å kunne identifisere og prioritere SfS BAs arbeid når det gjelder fallulykker og arbeid i høyden framover.

Gruppen skal arbeide med oppgaver som

Identifiserer behov for forbedring i sikkerheten
Setter opp prioritering av områder
Gjør det enklere å følge regelverk og retningslinjer
Gjør informasjon rundt valg av løsninger enklere (veiledere)
Sikrer en lik norm for sikkerhet i høyden
Utarbeider programmer som setter søkelys på atferd og implementering
Gir bransjen mulighet til å dele/forstå erfaringer (erfaringsoverføring)
Gjør det interessant for arbeidslivet å fokusere mer på sikkert arbeid i høyden.
Øker bevisstheten for arbeid i høyden
Produksjon av informasjonsmateriell rundt arbeid i høyden.
Gjennomgår og kartlegger eksisterende analyser rundt arbeid i høyden

Gruppen kan foreslå for styret i SfS BA å etablere egne arbeidsgrupper for de ulike tiltakene som skal utarbeides. Styrings-/ressursgruppen vil ledes av Tore Rønstad, Soft og Anne Sørum, Arbeidstilsynet.

Ta kontakt hvis du vil være med

Interessert i å delta i arbeidet? Ta kontakt med Lene Jønsson i SfS BA på e-post lj@sfsba.no / tlf 930 96 184 eller Tore Rønstad i Soft på e-post tore@ttsoft.no / tlf 408 51 777. Vi vil sette sammen gruppen slik at vi får den nødvendige bredde med tanke på både størrelse på bedrift (viktig å få med både små og store), roller i  arbeidslivet (tilbyder, kjøper, ansatte)  og markedsområder.