Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Læring etter ulykkesgransking

Prosjekt Norge og KunnskapsArena Sikkerhet i prosjekter arrangerer et webinar 19. august kl 0900 – 1000 om Læring etter ulykkesgranskning. Hvordan lærer vi etter ulykkeshendelser?

Ingen ønsker at ulykker og nestenulykker skal inntreffer, men når de inntreffer representerer de en unik mulighet til å lære av det som har skjedd for å forhindre nye ulykker og forbedre både sikkerhetsarbeid og prosjektstyring. Analyser av ulykker er et viktig grunnlag for å lære av hendelser, men hvordan går vi fra analyserapport til læring?
De fleste virksomheter erfarer få alvorlige hendelser – hvordan kan aktørene i næringen lære av hverandre? Disse spørsmålene diskuteres i grupper og i plenum for erfaringsoverføring mellom deltakerne. Møtet avholdes i ZOOM*.

klikk her for påmelding og mer informasjon: https://www.prosjektnorge.no/event/kunnskapsarena-sikkerhet-i-prosjekter-dagens-tema-ulykkesgranskning/