Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Bra arbeidsmiljøvalg: arbeidsbukker og stigetrapper

Bra arbeidsmiljøvalg er en merkeordning for arbeidsbukker og trappestiger, og er utarbeidet for å øke sikkerhetstilstanden ved arbeid i høyden. Det innebærer at produktene tilfredsstiller ytterligere sikkerhetskrav utover de som ligger til grunn for typegodkjenning.

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg har nedsatt en redaksjonskomite for å revidere kriteriene for ordningen Bra arbeidsmiljøvalg. Revisjonen av Bra arbeidsmiljøvalg er en del av arbeidet i SfS BA arbeidsgruppen som jobber med sikker bruk av arbeidsplattformer som bukk og trappestige.

I tillegg til oppdaterte kriterier for Bra arbeidsmiljøvalg skal lages enkle “brukerveiledere” til de godkjente produktene som viser til ergonomi og riktig bruk.