Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Utvikling av forutseende sikkerhetsindikatorer

I perioden 2016-19 har NTNU gjennomført forskningsprosjektet «Utvikling av forutseende sikkerhetsindikatorer i BA-næringen». Prosjektet, som har vært finansiert av Prosjekt Norges BAE-program og RVO-fondet, har utviklet og testet forutseende sikkerhetsindikatorer.

Det jobbes nå videre med utvikling og testing av forutseende sikkerhetsindikatorer i en SfSBA arbeidsgruppe som er ledet av Eirik Albrechtsen, NTNU (eirik.albrechtsen@ntnu.no) som også har vært prosjektleder i forskningsprosjektet.

Forutseende sikkerhetsindikatorer gir mål på kontroll på farekilder som endrer seg før den faktiske sikkerhetsprestasjonen endrer seg, og gir derfor “tidlige varsler” før hendelser og tap inntreffer. Denne typen indikatorer bidrar derfor til at virksomheter kan drive et proaktivt sikkerhetsarbeid.

To indikatorer er utviklet og testet:

  • Barriereindikator som gir mål på en organisasjons evne til å ha kontroll på farekilder med barrierer
  • Tidligfaseindikator som gir mål på prosjektets forventete kontroll på farekilder i produksjon på ulike punkter før oppstart av produksjon

Hovedresultatene i prosjektet ble presentert på et webinar 13.mars 2020 og kan sees her: https://www.youtube.com/watch?v=UR63JcOBaow

Du kan lese mer om forutseende indikatorer og laste ned rapportene fra prosjektet her https://www.prosjektnorge.no/forskning/aktive-prosjekter/utvikling-av-proaktive-indikatorer-i-ba-bransjen eller i verktøykassen