Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Veileder – læring etter hendelser

Her finner du en veileder med maler for læring etter hendelser.

Veilederen med vedlegg kan benyttes fritt. Malene som er lagt ved er i overenstemmelse med denne veilederen, men den enkelte selv kan/må tilpasse utformingen etter profiler som er gjeldende for den enkelte.

Etter en alvorlig hendelse eller om man gjennom trend oppdager elementer som det er viktig at andre lærer av, både internt og eksternt, så er det viktig at man på best mulig måte sprer denne læringen i bransjen.

Info

Kategori:

,

Dato: