Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Kompass Tema nr 1 2019

Rapporten beskriver utviklingen av arbeidsulykker med dødelige og ikke-dødelige skader i bygg og
anlegg de siste sju år. Det gis en kort omtale av arbeidsskadedødsfallene i næringen i 2018. Videre
presenterer rapporten resultater fra tre analyser; én analyse av ulykker ved gravearbeid med fokus
på ulykkestyper og årsaksforhold, én analyse av arbeidsskadedødfall i 2011–2017 med fokus på
barrierer som har sviktet, ulykkestyper og tiltak for å forebygge ulykker, og én analyse av
sikkerhetsstyring og sikkerhetsresultat i byggeprosjekter.

Info

Dato: