Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Webinar om RoboLift 23. november

“RoboLift – et kinderegg for håndverkere”

Første prototype av «verdens største byggerobot» er utviklet. Prosjektet med Robolift startet i 2020, da IA- bransjeprogrammet for bygg- og anlegg og nLink bestemte seg for å utvikle «verdens største byggerobot». Målet var å utvikle en robot som kan være med å redusere mengden arbeidsskader i bygg- og anleggsbransjen.

Dette er en av de mest ulykkes utsatte næringene i det norske arbeidslivet, ifølge en rapport fra Arbeidstilsynet i 2021.

Det er fallskader fra høyder, slitasjeskader og ulykker med maskiner. Håndverkere har ofte krevende arbeidsstillinger, vanskelig tilkomst og til tider tunge, monotone arbeidsoppgaver.

Formålet med prosjektet er «å mobilisere partene på bransjenivå til i fellesskap å dokumentere og ta fatt i felles erkjente utfordringer.”

I dette webinaret, som arrangeres av IA-bransjeprogrammet i bygg og anlegg, vil du bli kjent med teknologien og best egnet bruksområde for roboten. Webinaret er gratis og påmelding kan sendes på e-post til samina@eba.no

Program

      • Innledning v/ IA- bransjeprogrammet for bygg- og anlegg
      • Presentasjon av RoboLift v/ Roger Flølo, nLink AS
      • Avslutning v/ IA- bransjeprogrammet for bygg- og anlegg