Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Kenneth Kennedy (Skanska Norge) er valgt som ny styreleder i SfS BA

Samarbeid for sikkerhet gjennomførte Partnerforum under HMS konferansen 2. november. Partnerforum er SfS BAs generalforsamling. Det var ca 40 deltakere til stede i salen på Thon hotell Arena på Lillestrøm, mens ca 20 var med via Teams.
Kenneth Kennedy, direktør HMSK FO Anlegg, Skanska Norge AS, ble valgt som ny styreleder i SfS BA. Kennedy har sittet som styremedlem i SfS BA i ett år.
“Jeg gleder meg og er ydmyk i forhold til dette vervet. Dette er sannsynlig vis den viktigste arenaen for hele verdikjeden innen BA næring med hensyn på sikkerhet. Her er hele verdikjeden samlet og samarbeider om å lage omforente veiledere for spesifikke saker som berører alle ledd i kjeden. Eksempler er Grøftevileder, Løfeveileder, veiledning til byggherreforskriften osv. Dette sammen med spesifikke sikkerhetskurs som Fareblind og det nye kurset Farlige mønstre som er på trappene nå snart”, sier Kenneth Kennedy.

Nytt styre
I tillegg til at Kenneth Kennedy ble valgt som ny styreleder, er det to nye styremedlemmer i SfS BA. Elisabeth Hofgaard Lycke, Norconsult, kommer inn i styre som representant for de prosjekterende og Edvard Eidhammer Sørensen kommer inn i styret fra Fellesforbundet.
Valgkomiteen har bestått av: Harald V Nicolaysen, Statsbygg, Mats Idland, NAF og Kari Sandberg, EBA. Leder i Valgkomiteen, Kari Sandberg, presenterte valgkomiteen innstilling til nytt styre, som ble enstemmig valg

Styret for perioden 2022/2023 består etter valget av

  • Kenneth Kennedy Skanska/EBA – Styreleder (ny) 2022-2024
  • Edvard Eidhammer Fellesforbundet (ny) 2022-2024
  • Stig Magnar Løvås Arbeidstilsynet (gjenvalgt)
  • Frode Andersen MEF, (ikke på valg) 2021-2023
  • Svein Røed SVV, (gjenvalgt) 2022-2023
  • Elisabeth Hofgaard Lycke Prosjekterende (RIF/AiN) Norconsult 2022-2023
  • Tanja Dugstad Statsbygg (gjenvalgt) 2022-2024
  • Frode Engen Norsk Arbeidsmandforbund, (ikke på valg) 2021-2023

Finansiering
Kenneth Kennedy redegjorde for arbeidet som har vært gjort for å få på plass en framtidig finansiering, og orienterte om at vi nå er i ferd med å lande en finansieringsmodell der aktører fra byggherrer, prosjekterende og utførende forplikter seg til å bidra økonomisk. Spørsmålet som har vært stilt til bransjen og medlemmene i SfS BA er “trenger vi SfS BA?”. Og hvis svaret på det spørsmålet er JA, hvordan kan de da bidra til dette.
Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker Asbjørn Nilsen Aadnevik, Nye Veier , Administrerende direktør Eirik Gjelsvik, AS Backe og Administrerende direktør Marius Weydahl Berg, Cowi AS holdt alle innlegg på Partnerforum om hvorfor vi trenger Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg.
Kennedy sa at styret vil prioritere å få på plass avtalene med partnerne som vil bidra med finansiering av SfS BA. Avtalene er stort sett klare for utsendelse og signering.
“En annen sak for styret i SfS BA å få ansatt en ny daglig leder. Det er avgjørende for SfS BA at det er en daglig leder som holder i det daglige og koordinerer arbeidene med arbeidsgruppene og følger opp det praktiske i en hektisk hverdag”, sa Kenneth Kennedy.

Status i arbeidet
Daglig leder Lene Jønsson orienterte Partnerforum om status i arbeidet til SfS BA. Nesten 100 personer fra medlemsbedrifter i hele verdikjeden deltar i ulike arbeidsgrupper som lager omforente veiledere og bransjestandarder innen flere områder. Gjennom arbeidet bidrar vi ikke bare til konkrete veiledere, men vi bidrar også samarbeid og tillit mellom partene.  Du kan lese statusrapporten fra SfS BA her.