Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Nye verktøy i verktøykassen

Vi har lansert to nye “vertkøy” i verktøykassen vår:

Sikker bruk av arbeidsbukker og trappestiger

Arbeidsgruppen som har jobbet med å utvikle en veileder for sikker bruk av arbeidsbukker og trappestiger har fullført arbeidet sitt.   Det er blitt en visuell veileder hvor vi gjennom bilder og minimalt med tekst gir tips og råd om hva du må tenkte på når du skal velge arbeidsplattform.  Veilederen er laget for at alle som skal benytte trappestiger og arbeidsbukker, skal få hjelp til å velge rett utstyr for jobben og jobbe trygt i høyden.

Du får tips om hva du bør tenkte på når du skla velge arbeidsplattform, hva slags verktøy som egner seg fra trappestige og arbeidsbukker, hva du bør se etter i omgivelsene dine, hva du bør kontrollere før du tar trappen eller arbeidsbukken i bruk og hvordan arbeide trygt og riktig for kroppen.

Du finner også et eget dokument med  informasjon om krav, regelverk og råd for bruk av trappestiger, arbeidsbukker og arbeidsplattformer.

Veilederen finnes i verktøykassen. Arbeidsgruppen har vært ledet av Glenn Marthinsen, Caverion AS.

Veileder geoteknikk for byggherrer

Den arbeidsgruppen som har jobbet med sikkerhet knyttet til geoteknikk og grøftegraving har også ferdigstilt til arbeid, og veilederen er å finne i verktøykassen.  Denne veilederen har til hensikt å gi råd om hvordan byggherrer kan ivareta geotekniske utfordringer sett fra entreprenørens ståsted. Veilederen er basert på lovverk og beste praksis.

Arbeidet har vært ledet av Anders Gørrisen, Marthinsen og Duvholt AS.

I tillegg har de regionale verneombudene (RVO) revidert sin veilleder om grøftearbeid.  Informasjonen i veilederen vil hjelpe deg til å utføre arbeidet på en sikker og trygg måte og slik at du oppfyller kravene i arbeidsmiljøregelverket. Veilederen er ment som et hjelpemiddel. I tillegg til disse minimumskravene plikter aktørene å opptre i tråd med gjeldende regelverk.