Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Veileder Hovedbedrift samordning

Denne veilederen har til hensikt å gi råd om hvordan kravene til samordning av virksomheters HMS-arbeid, samordning av internkontroll og hovedbedriftsrollen kan forstås, samt gi veiledning og praktiske eksempler på hvordan samordningen kan gjennomføres. I tillegg omtales arbeidsgivernes (entreprenørenes) og enmannsbedrifters forpliktelser til å ta hensyn til hverandre og å samarbeide for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
Veilederen fokuserer i hovedsak på situasjonen på midlertidige bygge- og anleggsplasser og drøfter detaljert:

  • Når det er behov for samordning
  • Hvordan det bestemmes/avklares hvem som er hovedbedrift
  • Hvem som skal omfattes av samordningen
  • Hvilke plikter og aktiviteter som hovedbedriften vil ha ansvar for
  • Hvordan forholdet mellom hovedbedriftens samordning og byggherres koordinering er
  • Krav til samordning av internkontroll
  • Praktiske samordningsaktiviteter

I tillegg til lovteksten er veiledningen basert på rettsavgjørelser, Arbeidstilsynets kommentarer, diskusjoner med Arbeidstilsynet og etablert praksis hos EBA sine medlemsbedrifter

Info

Dato: