Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

HMS e-læringskurs

På Byggenæringens nettskole finnes det flere bransjerelevante e-læringskurs. Eksempel på kurs er

  • Sikker bruk av håndholdt verktøy og bygningssager
  • Risikovurdering og HMS regelverk
  • Stillasmontering
  • Sikker bruk av løfteredskap
  • Arbeid i høyden
  • mm
Info

Kategori:

Dato: