Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Sikkerhetsvideoer for betongpumping

Betongfokus har  produsert tre sikkerhetsvideoer for betongpumping.    Det er produsert 3 sikkerhetsvideoer, og de to siste videoene er spesielt godt egnet for  bruk i dialogen på byggeplassen for å unngå konflikt menneske/maskin.

  1. kontroll av maskin før avreise til byggeplassen
  2. Ankomst til- og opprigging på byggeplassen
  3. Gjennomføring av pumping og nedrigging før avreise
Info

Kategori:

Dato: