Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Jobb stramt. God praksis for montering av takstoler og undertak

SfS BA har utarbeidet brosjyre og film for å vise god praksis for montering av takstoler og undertak.  Arbeidet har vært ledet av Byggmesterforbundet, og er finansiert av IA-bransjeprogrammet i bygg og anlegg.

Dette er en veileder som skal hjelpe deg med montering av takstoler og undertak på en sikker og trygg måte.
FØR ARBEIDET STARTER SKAL DET ALLTID UTARBEIDES EN RISIKOVURDERING.
Det er opp til hver enkelt arbeidsplass å sørge for at risikovurderingene blir nøye gjennomført, spesielt med tanke på takets ulike vinkler og størrelser.
RISIKOVURDERINGENE SKAL GJØRES I SAMARBEID MED ARBEIDERNE OG LEDELSEN PÅ BYGGEPLASSEN.
Arbeid i høyden er alltid risikoutsatt arbeid, og må vurderes særskilt. Tiltak på bakgrunn av risikovurderingen skal følges.

Info

Dato: