Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Sikkerhetsstyring i bygg og anlegg – SIBA

SIBA-forum ble etablert i 2018 som en videreføring av SIBA-prosjektet (2014-2018). Hensikten er å bidra til en sikrere bygg- og anleggsbransje (BA-bransje) gjennom utvikling og formidling av forskningsbasert kunnskap om sikkerhet.

Forumet er en møteplass for samarbeid og erfaringsutveksling mellom ulike aktører i bygg- og anleggsbransjen, der SIBA-seminarene er en viktig arena.

Info

Kategori:

Dato: