Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Regionale verneombud i bygg og anlegg

Ordningen med regionale verneombud er opprettet av myndighetene i samarbeid med partene i arbeidslivet og er et tiltak for å bedre arbeidsmiljøstandarden i spesielt utsatte næringer. Ordningen finansieres gjennom en årlig innbetaling fra virksomhetene i bygge- og anleggsbransjen..

Info

Kategori:

Dato: