Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Sikker prefabmontasje

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) jobber for en skadefri og sikker bygge- og anleggsnæring. Denne veilederen er laget for deg som jobber i byggeprosjekter som involverer montering av prefabrikkerte elementer. Den inneholder beskrivelser av ansvarsområdet for de ulike aktørene og anbefalinger til hvordan man kan sikre god kommunikasjon og planlegging i prosjektet. Veilederen er bygget opp rundt et sett med suksessfaktorer.

Info

Dato: