Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Webinar 8. mai: Sikker prefabmontasje

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) jobber for en skadefri og sikker bygge- og anleggsnæring. Nå har vi laget en digital veileder om sikker prefabmontasje.  Denne veilederen er laget for deg som jobber i byggeprosjekter som involverer montering av prefabrikkerte elementer. Den inneholder beskrivelser av ansvarsområdet for de ulike aktørene og anbefalinger til hvordan man kan sikre god kommunikasjon og planlegging i prosjektet.

Veilederen tar utgangspunkt hva som er de ulike rollenes viktigste suksessfaktorer for en sikker prefabmontasje. For hver av rollene byggherre, prosjekterende, entreprenør og montasje finner du et fast sett med aktiviteter. Under hver aktivitet, som for eksempel planlegging, finner du suksessfaktorer som påvirker sikkerhet i prosess og sluttresultat. Suksessfaktorene er et resultat av samarbeid mellom aktørene. Det kan forekomme flere aktører enn de som omtales i veilederen. Vi har avgrenset oss til hovedaktørene.

Du finner veilederen i verktøykassen vår, eller du kan klikke deg rett inn i veilederen her:  Sikker prefabmontasje

Her finner du opptak fra webinaret vi hadde om veilederen 8. mai:  Opptak webinar