Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Image Alt

Kurs

SfS BA har laget tre sikkerhetskurs, som du ser under.  Alle kursene er gratis, og kan anskaffes her.

Farlige Mønstre

Når vi ikke ser, forstår og respekterer faresignaler fra våre omgivelser, så kan ulykker oppstå. Nettopp derfor er vår evne til å se farlige mønstre en ferdighet som må vekkes og vedlikeholdes.

At en svevende container kan være farlig er lett å se, men hva med en hammer som ligger usikret i høyden? … eller en strømkabel som kan spenne bein?

Gravemaskinen er lett å se. Men ser vi kollegaen som er ukonsentrert? Og ser vi at den bratte skråningen burde vært sikret?

«Farlige mønstre» er et grunnleggende sikkerhetskurs for alle i bygg- og anleggsbransjen, som vil lære deg å se farlige mønstre, samt gi deg verktøyene du trenger for å ta avgjørende valg i møte med disse.

Prosjekt fareblind

Prosjekt Fareblind er en grunnleggende sikkerhetsopplæring for alle som skal utføre arbeid på en bygge- eller anleggsplass. Kurset gir  kunnskap om de 6 største fareområdene og livreddende regler knyttet til disse. Og så skal vi forebygge fareblindhet.

I kurset møter du David som er fareblind. Kort fortalt, betyr det at han er blitt så vant med sine omgivelser at han begynner å overse detaljer. Og i vår bransje kan det få fatale konsekvenser.

Konstruert til å tåle det samme som en menneskekropp, utsatte vi David for 6 arbeidsulykker mens vi filmet hva som skjer i møte med de enorme kreftene som omgir oss på en bygge- og anleggsplass.

Kurset er en digital testlab hvor du som kursdeltaker selv iscenesetter ulykkene ved å fjerne barrierer og sikkerhetsutstyr.

Oppfriskningskurs for signalgiver og anhuker

I denne gjennomgangen skal du få en oppfriskning i hva som er viktig for å utføre sikre løfteoperasjoner. I gjennomgangen viser vi også til SfS BAs løfteveileder og KTF-standarden. Det forutsettes at du tidligere har gjennomført signalgiver- og anhukerkurs før denne gjennomgangen.