Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Plakater – Fareblind

SfS BA har utarbeidet “Fareblind-plakater” for hvert av de store fareområdene.  Plakatene har QR kode til de livreddende reglene.

Det er utarbeidet

  • Stående A4 plakater pr fareområde
  • Stående A3 plakater pr fareområde
  • Liggende plakater for skjermvisning

Nederst i alle plakatene er det plass til å sette inn egen bedriftslogo. SfS BA logoen skal alltid ligge fast.  Ta kontakt dersom dere ønsker Indesign fil (.indd) = arbeidsfil som deres designere kan bruke til å redigere i.

Info

Kategori:

Dato: