Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Ulykker i bygg og anlegg – rapport 2023

Rapporten beskriver utviklingen av arbeidsskadedødsfall og arbeidsskader i bygg og anlegg de siste ti årene. Vi gir en kort omtale av arbeidsskadedødsfall og arbeidsskader i næringen i 2022 og utviklingen av arbeidsskadedødsfall og arbeidsskader over tid. Rapporten presenterer også resultater fra en analyse av arbeidsulykker innmeldt til Oslo legevakt og en analyse av kjennetegn ved 53 arbeidsskadedødsfall i perioden 2017–2022. I tillegg har den med en analyse av 122 ulykker i forbindelse med lasting, lossing og transport og et kapittel om strømskader.

Info

Dato: