Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

HMS illustrasjoner for bygg og anlegg

Byggenæringen ønsker å redusere ulykker og skader på arbeidsplassen. På en lettfattelig måte, gjennom gode illustrasjoner/tegninger ønsker vi å påvirke holdninger til risikofylt arbeid. Her finner du over 120 risikosituasjoner med “riktig/gal” tilnærming. Du kan fritt laste ned illustrasjoner som du kan bruke i din egen presentasjon. Søk på ord/begreper, for eksempel; stillas, kjøretøy, grøft, og få opp relevante illustrasjoner. Illustrasjonene egner seg godt til undervisning, som diskusjonsunderlag og som enkel beskrivelse av arbeidssituasjoner for bl.a. utenlandske arbeidstakere. Det er også utviklet et trykt hefte med de samme risikofylte situasjonene og med en enkel beskrivende tekst.

Info

Dato: