Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Grøftearbeid

Informasjonen i veilederen vil hjelpe deg til å utføre arbeidet på en sikker og trygg måte og slik at du oppfyller kravene i arbeidsmiljøregelverket. Veilederen er ment som et hjelpemiddel. I tillegg til disse minimumskravene plikter aktørene å opptre i tråd med gjeldende regelverk.

Veilederen er revidert som følge av forskriftsendringen som trådte i kraft 01.01.22.

I veilederen finner du også lenke til tre skjemaer som dere kan bruke når det skal utføres grøftearbeid:

  • Grøfteplan
  • Kontrollskjema og ettersyn av gravearbeidene
  • Risikovurdering ulykkesfare grøfter gravearbeid
Info

Dato: