Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Dokumentert sikkerhetsopplæring

Den som skal bruke arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk skal ha en dokumentert sikkerhetsopplæringDet er arbeidsgivers plikt å risikovurdere om det utstyret som brukes krever særlig forsiktighet, samt å sørge for at denne opplæringen blir gitt og dokumentert.

Dokumentert sikkerhetsopplæring av utstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk kan gis av arbeidsgiver eller andre som er kompetent til det.

Det er arbeidsgivers plikt å foreta en risikovurdering av det arbeidsutstyret bedriften benytter i sin virksomhet.   Bransjen har utarbeidet en oversikt over hvilket utstyr som krever slik opplæring, samt laget undervisningsmateriell som kan benyttes.

For visse typer utstyr skal den dokumenterte sikkerhetsopplæringen gis av en sertifisert opplæringsvirksomhet. Dette gjelder

  • bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv eller helse
  • tårnkraner
  • mobilkraner med større kapasitet enn 2 tm
  • portalkraner
  • kraner med større kapasitet enn 2 tm montert på lastebil eller lastebilhenger
  • løfte- og stablevogn for gods med permanent førerplass på vognen
  • masseforflyttingsmaskiner med større effekt enn 15 kW (20,4 hk).
Info

Kategori:

Dato: