Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

SfS BA arrangerer toppledersamling

Styret i SfS BA har invitert toppledere fra SfS BAs partnerbedrifter som representerer byggherrer, prosjekterende og utførende er invitert til en toppledersamling 17. januar. Målet  med samlingen er er å gi kraft til arbeidet i SfS BA gjennom at lederne i våre partnerbedrifter bidrar med sine refleksjoner om hvordan vi sammen kan gjøre et løft for sikkerhetsarbeidet i byggenæringen. Toppleders engasjement er viktig fordi det setter retning og kraft i arbeidet.

Blant de som skal dele sine refleksjoner rundt toppleders ansvar og arbeidet i SfS BA er Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland (Statens Vegvesen), Adm dir Harald Nikolaisen (Statsbygg), Konsernsjef Stein Ivar Hellestad (Skanska), Konsernsjef Jimmy Bengtson (Veidekke), Adm dir Egil Hogna (Norconsult), Konserndirektør Nett Elisabeth Vike Vardheim (Statnett), Administrerende direktør Birgit Farstad (Cowi) og Head of NCC Industry Grete Aspelund

Det har vært god påmelding og interesse for møtet, og vi ser fram til å ønske 60 toppledere og HMS ledere velkommen til en samling med refleksjoner og diskusjoner som bidrar til både kraft, fart og retning i arbeidet med å nå målet om en skadefri næring, sier styreleder Kenneth Kennedy.