Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Partnerforum i SfS BA har valgt nytt styre

SfS BA har i dag avholdt Partnerforum.  Møtet ble avholdt på teams med 53 påloggede deltakere.   Agenda i partnerforum var

 • Status i arbeidet (se Årsrapport)
 • Status i arbeidet med finansiering etter 2025
 • Valg av nytt styre og valgkomite.

Daglig leder Lene Jønsson orienterte om status i arbeidet siden Partnerforum i 2022.   Styreleder Kenneth Kennedy orienterte om styrets arbeid med å få på plass en permanent finansiering etter 2025.  Fram til 2025 finansieres SfS BA av noen av partnerne.   Styret i SfS BA har fattet et prinsippvedtak om at det skal innføres en partneravgift som medfører at alle partnere i SfS BA må betale en partneravgift i framtiden.  Det jobbes videre med å stadfeste nivå på avgiften og beslutte på hvilket grunnlag avgiften skal beregnes.  I tillegg vil det bli innført en kursavgift knyttet til kursene Prosjekt Fareblind og Farlige mønstre.   Det jobbes parallelt med å se på muligheten til å få støtte til driften fra myndighetene gjennom for eksempel statsbudsjettet.

Styret i SfS BA har i perioden 2022 – 2023 bestått av:

 • Kenneth Kennedy,  Skanska/EBA – Styreleder
 • Edvard Eidhammer Sørensen,  Fellesforbundet *)
 • Stig Magnar Løvås,  Arbeidstilsynet
 • Frode Andersen , MEF
 • Svein Røed, Statens Vegvesen
 • Elisabeth Hofgaard Lycke,  Prosjekterende (RIF/AiN) Norconsult
 • Tanja Dugstad;  Statsbygg
 • Frode Engen,  Arbeidsmandforbundet

*) Edvard Eidhammer Sørensen har ikke deltatt i styremøter i 2023 pga jobb-bytte

Kari Sandberg (EBA) la fram valgkomiteens innstilling til nytt styre for 2023 – 2024.  Valgkomiteen har bestått av Kari Sandberg (EBA), Harald Vaagaasar Nikolaisen (Statsbygg) og Mats Idland (RVO anlegg)

 • Kenneth Kennedy, Skanska  (2022-2024 Skanska/EBA – styreleder, ikke på valg)
 • Frode Andersen, MEF (2023-2025 Gjenvelges for to år)
 • Bente Ulfseth, Statens vegvesen (2023-2025 Ny (2023-2025))
 • Elisabeth H Lycke, Norconsult (2023-2024 Gjenvelges for ett år)
 • Michella Maria Jensen, Fellesforbundet (2023-2025 Ny (2023-2025))
 • Frode Engen, Arbeidsmandforbundet (2023-2025 gjenvelges for to år)
 • Stig Magnar Løvås, Arbeidstilsynet (2023-2025 gjenvelges for to år)
 • Tanja Dugstad, Statsbygg (2022 – 2024 ikke på valg)

Nytt styret ble enstemmig valgt.

Styret i SfS BA la fram forslag til valgkomité, og foreslå valgkomiteen for 2022 – 2023 gjenvalgt.

Partnerforum ga sin tilslutning til forslaget og valgte enstemmig følgende valgkomite for 2023 – 2024:

 • Kari Sandberg (EBA), leder
 • Harald Vaagaasar Nikolaisen (Statsbygg)
 • Mats Idland (RVO Anlegg)