Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Webinarer

På denne siden finner du en oversikt over våre webinarer.  Både de som kommer og de vi har gjennomført.

Kommende webinarer

Trykk under for en oversikt over våre kommende webinarer

Tidligere webinarer

Her finner du opptak fra tidligere webinarer

Sikker Prefabmontasje

Denne gangen var det Veidekke Infrastruktur som delte læring knyttet til hendelse med tipp-bil

Sikker Prefabmontasje

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) jobber for en skadefri og sikker bygge- og anleggsnæring. Nå har vi laget en digital veileder om sikker prefabmontasje.  Denne veilederen er laget for deg som jobber i byggeprosjekter som involverer montering av prefabrikkerte elementer. Den inneholder beskrivelser av ansvarsområdet for de ulike aktørene og anbefalinger til hvordan man kan sikre god kommunikasjon og planlegging i prosjektet.

Veilederen tar utgangspunkt hva som er de ulike rollenes viktigste suksessfaktorer for en sikker prefabmontasje. For hver av rollene byggherre, prosjekterende, entreprenør og montasje finner du et fast sett med aktiviteter. Under hver aktivitet, som for eksempel planlegging, finner du suksessfaktorer som påvirker sikkerhet i prosess og sluttresultat. Suksessfaktorene er et resultat av samarbeid mellom aktørene. Det kan forekomme flere aktører enn de som omtales i veilederen. Vi har avgrenset oss til hovedaktørene.

Brann i skytematte

Denne gangen var det Una Lund fra Gjermunshaug Anlegg som delte en hendelse knyttet til brann i skytematter.

Her finner du læringsarket:  brann i skytematte.

Trusler fra våpen og løse vifteblader

SfS BA arrangerte et nytt webinar 1. februar kl 0830 – 0930 med deling avlæring etter hendelser .  Denne ganger vardet ØM Fjeld som skal dele to hendelser:

  • Trusler og skyteepisode
  • Løse, roterende vifteblader som falt ned

Balkongnedfall og heis

29. november kl 0830 – 0930 arrangerte vi nytt webinar med læring etter hendelser.  Denne gangen var det AF-Gruppen som delte to læringer:

  1. Balkongnedfall fra 6. etasje
  2. En kranheis (personheis) løsnet fra kranstammen mens kranen var i bevegelse og kranfører satt i kranhytta

Nedfall av plank og tungt gjerde som falt

Det var Skanska som delte to læringer denne gangen, og begge læringsarkene ligger i delingsbiblioteket

  • Nedfall av plank
  • Tungt  gjerde blåste ned