Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Partnerskap

Sikkerhet er en samarbeidsarena – ikke en konkurransearena. Vil du bli partner?

Kurs fra SfS BA

SfS BA har laget tre sikkerhetskurs, som du ser under.  Alle kursene er gratis, og kan anskaffes her:  KURS FRA SFSBA.

Kom i kontakt

Interessert i å vite mer om Samarbeid for Sikkerhet i bygg og anlegg? Ta kontakt!

Få våre nyhetsbrev!

* indicates required

SfS BA bruker din tillatelse til å sende deg nyheter og informasjon. Vennligst kryss av for e-post.

Du kan melde deg av når som helst ved å trykke på linken i bunnen av e-postene du får fra oss, eller ved å kontakte oss direkte på lj@sfsba.no. For å vite mer om personvern i SfS BA besøk våre nettsider. Ved å trykke på knappen nedenfor gir du samtykke til at vi får bruke din personlige informasjon til å sende e-post.

Hva er SFS BA?

SfS BA er et samarbeid der alle kan delta for å skape en skadefri byggebransje.

Formålet til SfS BA er å jobbe for en sikker bygge- og anleggsnæring.  Gjennom utvikling av tillit og samarbeid, skal aktørene i næringen gjøre innsats for at byggenæringen blir et sikrere arbeidssted.

Gjennom å forutse risiko, dele erfaringer og øke kunnskapen om hvordan vi kan jobbe sikkert, kan vi gjøre en forandring.

Skader og ulykker fordeler seg på mange typer og skyldes komplekse sammenhenger mellom direkte og bakenforliggende årsaker. Skal vi skape en skadefri bygge- og anleggsnæring, betinger dette gode systemer, god kompetanse og gode holdninger i alle ledd. Det å unngå skader krever både at den enkelte part tar et selvstendig ansvar og at vi gjennom gjensidig involvering skaper en kollektiv innsats fra alle i næringen. Et samarbeid for sikkerhet!

Vi håper SfS BA vil bli et kraftsenter for HMS og HMS arbeid i bygg og anlegg.

Samarbeidet har sitt utspring fra bransjeinitiativet Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring (HMS-charteret).

Foto: @Veidekke
Foto: @Veidekke

Nyheter

Grip muligheten og engasjere deg i SfS BA