Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Veiledning SHA for rådgivere i planlegging og prosjektering

Denne veiledningen er utarbeidet av RIFs SHA Ekspertgruppe med representanter fra de største rådgiverfirmaene. Målet er å gi råd til bransjen om hvordan de prosjekterende skal utøve sine plikter iht. byggherreforskriften og skape en bedre forståelse og forutsigbarhet hos byggherrer og andre oppdragsgivere. Veiledningen er et bidrag fra RIF for å støtte opp under bygg- og anleggsnæringens HMS-Charter, hvor de ulike partene har
forpliktet seg til et samarbeid om en forsterket innsats for å gjøre bygge- og anleggsplasser til et tryggere arbeidssted.

Info

Dato: