Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Veiledning SHA for rådgivere i planlegging og prosjektering

Denne SHA veilederen for bygge- og anleggsprosjekter er utarbeidet av RIFs SHA Ekspertgruppe med representanter fra de største rådgiverfirmaene. Målet er å gi råd til bransjen om hvordan de prosjekterende skal utøve sine plikter iht. byggherreforskriften og skape en bedre forståelse og forutsigbarhet hos byggherrer og andre oppdragsgivere.

Info

Dato: