Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Veileder byggherreforskriften

Byggherreforskriften beskriver hvilke plikter myndighetene pålegger hovedaktørene i bygge- og anleggsprosjekter (byggherren, prosjekterende og arbeidsgivere og enmannsbedrifter), for å ivareta arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i utførelsen av bygge- eller anleggsarbeider. Denne veileder har til hensikt å gi aktørene praktiske råd om hvordan forskriften skal praktiseres for å bidra til bedre SHA i bygge- og anleggsnæringen.

Info

Dato: