Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Ulykker i bygg og anlegg – Rapport 2019

Denne presentasjonen er en leveranse fra Arbeidstilsynet i forbindelse med HMS-konferansen 13-14. november, 2019.
Den presenterer følgende:

  • Skader i næringen Bygge- og anleggsvirksomhet
  • Arbeidsskadedødsfall i næringen Bygge og anleggsvirksomhet
  • Arbeidsskadedødsfall i bygge- og anleggsprosjekt
  • Analyse av ulykker ved gravearbeid
  • Graveulykker fordelt på ulykkestyper
  • Hyppige årsaksforhold
  • Analyse av dødsulykker i bygg og anlegg 2011-2017
  • Analyse av sikkerhetsresultat og sikkerhetsstyring i byggeprosjekter
  • Takk for oppmerksomheten
Info

Dato: