Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Ulykker i bygg og anlegg. Kompass-tema nr 2 2020

Arbeidstilsynets Kompass-tema nr 2 2020 beskriver utviklingen av arbeidsulykker med dødelige og ikke-dødelige skader i bygg og anlegg de siste åtte år. Det gis en kort omtale av arbeidsskadedødsfall og ikke-dødelige skader i næringen i 2019, samt utvikling av arbeidsskadedødsfall og ikke-dødelige arbeidsskader over tid.

Videre presenterer rapporten resultater fra tre analyser; én analyse av kjennetegn ved 146 ulykker Arbeidstilsynet har fulgt opp med fysiske tilsyn i 2019, én analyse av årsaker til disse 146 ulykkene og én analyse av ulykker ved prefabrikkerte elementer (prefab).

Info

Dato: