Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Tunnellbyggetid

Bransjen har i felleskap utviklet en modell for beregning og regulering av tunnelbyggetid, delvis basert på gjeldende ekvivalentidssystem.
Modellen skal gi en mer forutsigbar risiko for alle parter i et tunnelprosjekt.
Modellen baseres på omforente og oppdaterte kapasiteter i bransjen. Kapasitetene representerer velorganisert drift med moderne utstyr og metoder.

Info

Dato: