Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA arbeidsgruppe Sikkerhetsindikatorer

Denne presentasjonen er en leveranse fra NTNU og Statsbygg i forbindelse med HMS-konferansen 13-14. november, 2019.
Den presenterer følgende:

  • Arbeidsgruppens formål og arbeidsform
  • Sikkerhetsindikatorer
  • Forskningsprosjekt (2016-19): «Utvikling av forutseende indikatorer»
  • Barriereindikator utviklet og testet for 8 hendelsestyper – Eksempel: Forhindre fallende last ved kranløft
  • Tidligfase indikator
  • Grad av kontroll på ulykkesrisiko ved beslutning om oppstart av produksjon, eksempel
  • Videre arbeid
Info

Dato: