Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Samordning kontra koordinering

Denne presentasjonen er en leveranse fra EBA i forbindelse med HMS-konferansen 13-14. november, 2019.
Den presenterer følgende:

 • Veidleder – Hovedbedrift samordning
 • Innhold i Veileder
 • Når er det behov for samordning?
 • Hvem kan bestemme hvem som skal være hovedbedrift?
 • IHvem kan ivareta samordning og være hovedbedrift?
 • Hvem omfattes av samordningen?
 • Samordningens innhold og HBs plikter
 • Samordningens innhold
 • Samordning vs. koordinering:
 • Krav til samordning av IK
 • Spørsmål og svar
Info

Dato: