Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Prosjektorganisering og risiko

Denne presentasjonen er en leveranse fra Statnett, Lyse, Risa og Norce i forbindelse med HMS-konferansen 13-14. november, 2019.
Den presenterer følgende:

  • Hvor vanskelig kan det være?
  • Tidligere forskning viser
  • Geografisk avstand
  • Kognitiv avstand
  • Organisatorisk avstand
  • Maktavstand
  • Utfordringer
  • Tiltaksområder
  • Takk for oppmerksomheten!
Info

Dato: