Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Ny IA avtale og bransjeprogrammet for bygg og anlegg

Denne presentasjonen er en leveranse fra Byggenæringens Landsforening i forbindelse med HMS-konferansen 13-14. november, 2019.
Den presenterer følgende:

  • Den nye IA-avtalen 2019-2022
  • Målrettet bransjesatsing- som virkemiddel
  • Mer om bransjesatsningen …
  • Bransjeprogrammene
  • Tilskudd
  • Bransjeprogrammet for bygg og anlegg
  • Beslutning, ramme og veien videre
  • Foreløpig organisering av bransjeprogrammet for bygg og anlegg
  • Vi søker deltakere til arbeidsgruppen
Info

Dato: