Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Hva genererer plunder og heft?

Denne presentasjonen er en leveranse fra Veidekke i forbindelse med HMS-konferansen 13-14. november, 2019.
Den presenterer følgende:

  • Plunder og heft
  • Årsaker til plunder og heft
  • Hvordan unngå plunder og heft?
  • Unngå plunder og heft ved å involvere og planlegge
Info

Dato: