Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Helseproblemer og ulykker i bygg og anlegg. Kompass Tema nr 1 2017

Denne rapporten er utarbeidet som et samarbeid mellom Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) i forbindelse med Charter-samarbeidet for en skadefri bygge- og anleggsnæring.
Rapporten beskriver helseproblemer og arbeidsmiljøeksponering for bygge- og anleggsvirksomheter og sammenligner dette med andre næringer. Deretter presenteres utvikling i dødsulykker og skader i bygge- og anleggsvirksomheter. Videre inneholder rapporten en analyse av hyppige ulykkestyper, barrieresvikt og mulige tiltak for å forebygge ulykkestypene. Avslutningsvis presenteres sammenligninger mellom utenlandske og norske arbeidstakere.

Info

Dato: