Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Helseproblemer i bygg og anlegg. Kompass Tema nr 2 2018

Arbeidstilsynets rapport Kompass Tema nr 2 2018.

Denne rapporten beskriver arbeidseksponering og helseproblemer for ansatte i bygge‐ og anleggsvirksomheter og sammenligner dette med andre næringer og år. Videre er det en beskrivelse av arbeidsmiljø og helse blant innvandrere i bygg‐ og anleggsyrker. Deretter presenteres dødelige og ikke‐dødelige arbeidsskader i bygge‐ og anleggsvirksomheter. Her er situasjonen hos unge arbeidstakere omtalt spesielt. Avslutningsvis presenterer rapporten resultater fra to analyser; én analyse av dødsulykker i pukkverk, steinbrudd og sandtak.

Info

Dato: