Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Hel hjem hver dag! Fra SHA til HMS

Denne presentasjonen er en leveranse fra IMIS og SVV i forbindelse med HMS-konferansen 13-14. november, 2019.
Den presenterer følgende:

  • Hvem er vi?
  • Hva jobber vi med nå?
  • Fra SHA-plan til ferdig utførelse
  • Når det går galt…
  • Hvordan velger vi å jobbe sammen?
  • Vi bruker media
  • Veien videre og ønsker for framtiden
Info

Dato: