Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

God logistikk og god planlegging gir god HMS

Denne presentasjonen er en leveranse fra Bane Nor i forbindelse med HMS-konferansen 13-14. november, 2019.
Den presenterer byggherrens risikovurderinger, med fulgende agenda:

  • Risikostyring og ansvarsfordeling
  • Byggherrens ansvar mht. risikostyring
  • Risikostyring for å møte de ulike beslutningspunktene
  • Eksempler på risikovurderinger

Oppsummering:

  • De beste prosjektene oppnås når byggherre og prosjekterende har et godt  samarbeid og starter tidlig med å tenke på sikkerhet
  • Entreprenørkompetanse bør trekkes tidlig inn for å finne gjennomførbare løsninger
  • Alle aktører tar ansvar for risikoen som følger av sine valg
Info

Dato: