Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

En arbeidsplass for alle

Denne presentasjonen er en leveranse fra Backe i forbindelse med HMS-konferansen 13-14. november, 2019.
Den presenterer følgende:

 • Bestått fagprøve
 • Mangfold i byggenæringen
 • Skiftebrakker
 • Kalendere
 • Trakassering, hersketeknikk og gammeldags kjønnsrollemønster
 • Ubevisst diskriminering
 • Valgets kval
 • Hva gjør vi?
 • Sette mål
 • Bygge talenter – få frem profiler
 • Felles kjøreregler- BNL og Fellesforbundet
 • Endre kultur
 • Resultatmargin 100 største
 • Prosjektleder en Supermann / kvinne
 • Der flinke folk trives
Info

Dato: