Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Bedre sikkerhet for anhuker fra transport

Denne presentasjonen er en leveranse fra Con-Form i forbindelse med HMS-konferansen 13-14. november, 2019.
Den presenterer følgende:

  • Om Con-Form
  • Informasjon om prosjektet «bedre sikkerhet for anhuker fra transport»
  • Bakgrunn – Hvilken risiko aksepterer vi?
  • Bakgrunn – losseplass
  • Hvordan arbeider Con-Form med sikker lossing av element fra bil?
  • Målet – alle skal komme trygt hjem
  • Takk for oppmerksomheten!
Info

Dato: