Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Arbeid på tak

Arbeid i høyden er en av de største fareområdene i bygg og anlegg. Veilederen beskriver god praksis for arbeid på tak. Informasjonen vil hjelpe deg til å utføre arbeidet på en sikker og trygg måte og slik at du oppfyller kravene i arbeidsmiljøregelverket.

Omfang og avgrensning
Dokumentet omfatter sikring ved arbeid på tak ved alle former for oppføring  av ny bygning (tilbygg, påbygg og nybygg) og på eksisterende konstruksjoner.
Dokumentet beskriver sikringen fra og med oppstart av arbeidet til og med ferdigstillelse av arbeidene på tak, inkl. beslag.

Innhold
Dokumentet gir veiledning i hvordan sikringen skal utføres for å oppfylle krav i lov og forskrifter

Dokumentet er utarbeidet av partene gjennom RVO ordningen.

Info

Dato: