Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

ulykkesrisiko Tag

KunnskapsArena Sikkerhetsledelse i prosjekter (Prosjekt Norge) arrangerer et webinar 10. februar kl 0900 - 10:30 med tema "Hvordan forbedre styring av ulykkesrisiko i prosjekter" Hvilke utfordringer står ulike aktører i næringen ovenfor i risikostyring i prosjekter? Hva kan aktørene gjøre for å forbedre risikostyringen? Påmelding og mer informasjon finner du her: