Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

risikostyring Tag

Å skape arenaer for kunnskapsdeling er viktig.  Derfor vil SfS BA samarbeide med Prosjekt Norge om KunnskapsArena for sikkerhetsledelse i prosjekter.  Gjennom å samarbeide om dette får vi god utnyttelse av både nettverk og fagkompetanse, og kan bidra til å sette på agendaen flere interessante temaer. KunnskapsArena Sikkerhetsledelse i prosjekter arrangerer

KunnskapsArena Sikkerhetsledelse i prosjekter (Prosjekt Norge) arrangerer et webinar 10. februar kl 0900 - 10:30 med tema "Hvordan forbedre styring av ulykkesrisiko i prosjekter" Hvilke utfordringer står ulike aktører i næringen ovenfor i risikostyring i prosjekter? Hva kan aktørene gjøre for å forbedre risikostyringen? Påmelding og mer informasjon finner du her: