Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

prosjektering Tag

Hvordan kan man i tidlig fase/prosjektering velge løsninger som reduserer faren for usikkert arbeid i høyden? Dette jobber SfS BA med. Innledningsvis i arbeidet er det laget en digital spørreundersøkelse som distribueres bredt i bransjen for å kartlegge systemer, verktøy, holdninger og fokus hos ulike aktører.

SfS BA ønsker å etablere en arbeidsgruppe som skal finne kostnadseffektive verktøy som i planleggings- og bestillingsfasen  hjelper byggherren og prosjekterende å eliminere forhold som kan lede til usikkert arbeid i høyden.  Verktøy skal hensynta entreprenørenes behov, samt hjelpe byggherrer og prosjekterende å overholde krav gitt i Byggherreforskriften Allerede fra tidlig