Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

koordinering Tag

Vi har lansert to nye veiledere som er knyttet til kravene i Byggherreforskriften. Omforent veileder til Byggherreforskriften Byggherreforskriften beskriver hvilke plikter myndighetene pålegger hovedaktørene i bygge- og anleggsprosjekter (byggherren, prosjekterende og arbeidsgivere og enmannsbedrifter), for å ivareta arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i utførelsen av bygge- eller anleggsarbeider. Nå har Samarbeid for