Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

konstruksjonssvikt Tag

Det er mange aktiviteter som pågår samtidig på en bygge- eller anleggsplass. Felles for de største fareområdene er at det er sterke krefter involvert, noe som gjør skadepotensialet svært stort. Men hvordan kan du kjenne igjen og avverge alvorlige ulykker før det er for sent? Under følger de viktigste forhåndsreglene for

Det er utarbeidet er et sett livreddende regler knyttet til de største fareområdene på bygge- og anleggsplassen. Reglene er illustrert i plakatformat som arbeidsgiver kan henge opp på arbeidsplassen som en livsviktig påminnelse.  Plakatene finnes på norsk, engelsk og polsk og kan lastes ned her: https://sfsba.no/verktoy/livreddende-regler/ Livredderne er utviklet av representanter