Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

konstruksjonssvikt Tag

Det er utarbeidet er et sett livreddende regler knyttet til de største fareområdene på bygge- og anleggsplassen. Reglene er illustrert i plakatformat som arbeidsgiver kan henge opp på arbeidsplassen som en livsviktig påminnelse.  Plakatene finnes på norsk, engelsk og polsk og kan lastes ned her: https://sfsba.no/verktoy/livreddende-regler/ Livredderne er utviklet av representanter