Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

konfilikt menneske maskin Tag

Det er mange aktiviteter som pågår samtidig på en bygge- eller anleggsplass. Felles for de største fareområdene er at det er sterke krefter involvert, noe som gjør skadepotensialet svært stort. Men hvordan kan du kjenne igjen og avverge alvorlige ulykker før det er for sent? Under følger de viktigste forhåndsreglene for